X
تبلیغات
پیکوفایل
یادداشت های شخصی مهندس آرش جوادی
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

امروزه نقش عوامل ارایه کننده خدمات مهندسی بیش از پیش در احداث ساختمانها نمایان شده است و از جمله این عوامل مهندسین رشته های مختلف و مرتبط با ساختمان می باشد که هر یک بر اساس آموخته های خود در بخشی کمک به اجرای فنی و اصولی بنا می نمایند . مهندسین رشته های اصلی شامل عمران ، معماری، برق، مکانیک وحتی رشته های شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری و... همه در این مسیر نقشی بعهده داشته و قانون نظام مهندسی و آیین نامه های مرتبط نیز برای هر گروه در بخشی از ساختمان وظایف ومسئولیتهای مختلفی تعریف نموده است مشارکت مهندسان مختلف در این حیطه نیازمند تعریف شدن نحوه ارتباط و تعامل آنان با یکدیگر در جهت پیشبرد اهداف مشترک در ساخت یک ساختمان می باشد. این ارتباط لازم و واجب جز با تعریف شخصی به عنوان نقطه کانونی و یا سیستمی جهت پاسخگویی مقدور نبوده و قانون در مقررات ملی ساختمان در مبحث دوم این شخصیت را ناظر هماهنگ کننده نامیده است شخصی که از بین مهندسان رشته های عمران یا معماری که شرایط نظارت بر پروژه را دارا می باشد انتخاب و براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان مسئول هماهنگی بین تمامی ناظرین شناخته می شود . که از جمله وظایف محوله به ایشان مسئولیت ارائه و تسلیم گزارشات مرحله ای لازم به شهرداری ، نظام مهندسی و سایر مراجع زیربط می باشد...ادامه مطلب ...
شنبه 28 مرداد 1391 :: 04:42 ق.ظ

 

( این مطلب از جمله یادداشت های ارائه وچاپ نشده ام بود که در آن  به موضوع مجمع عمومی سال 1388 سازمان  پرداخته بودم  گرچه به دلیل فضای حاکم و جو آن زمان امکان چاپ آن فراهم نشد  و ممکن است ذهن هایی که اکنون خاطرات آن مجمع را بیاد می آورند محدود باشند  اما از آنجاییکه  بسیاری از موارد آن کماکان  دارای مصداق می باشد تصمیم گرفتم این مطالب را دراین  سایت منتشر کنم .)


مجمع عمومی از جمله وقایع مهم و مرتبط با سازمان نظام مهندسی می باشد که در شماره های مختلف نشریه سازمان نظام مهندسی نیز مطالبی را به خود اختصاص داده بود. مطالبی که بعضا از سوی سازمان و بعضا از سوی مهندسین عضو مطرح گردیده ونشان از فضای  مناسب نشریه در استفاده بهینه از پتانسیل موجود در آن در راستای در نظر گرفتن آراء ونظریات اعضاء در به حرکت درآوردن چرخ آسیاب این NGO نیمه دولتی می باشد وچه فضایی مناسب تر از آن که مطالب صنفی مرتبط با مهندسین با آنان طرح و از سوی آنان مورد ارزیابی قرار گیرد، امری که جزآن ازمحیطی که حداقل تحصیلات اعضای آن کارشناسی و بار سنگینی از آبادانی و پیشرفت این سرزمین را بر دوش میکشد ، انتظار نمی رود.
ادامه مطلب ...
شنبه 28 مرداد 1391 :: 04:40 ق.ظ


ساختمان از محصولات پیچیده ای به شمار می رود که در تهیه آن بسیاری از حرفه ها و تخصص ها دخیل بوده و عدم توجه به این مهم و این پندار که تنها به اتکای یکی از عوامل مهندسی از رشته های سازه، معماری تأسیسات الکتریکی و تأسیسات برقی، نقشه برداری و شهرسازی می توان نسبت به کنترل اجرای ساختمان اقدام نمود نتیجه ای جز وضع موجود برخی از ساختمان های در حال بهره برداری و فجایع زلزله های طبس، بوئین زهرا، منجیل و... را رقم نخواهد زد چرا که فعالیت هر کدام از عوامل مهندسی باعث پر کردن خلاء حضور بخش های دیگر نخواهد شد و چه بسا رعایت نشدن ضوابط و مقررات در برخی رشته ها مشکلاتی را برای سایر بخش ها نیز بوجود آورد. چندی است بدلیل احساس نیاز ساخت و ساز استان موجبات همکاری مهندسین نقشه بردار در بخش طراحی و نظارت فراهم گردیده است اما علیرغم وجود و ابلاغ دستورالعمل شرح خدمات نقشه برداری در امور ساخت و ساز (مرتبط با سازمان نظام مهندسی) متأسفانه حتی بخشی از این ضوابط هم که در حال حاضر نیز قابلیت اجرا دارد، با بی توجهی مواجهه می گردد . مواردی که کنترل برخی از آن ها توسط مهندسین نقشه بردار مقدمات نظارت را برای سایر رشته ها تأمین می نماید و سازنده و مجری را از انجام خطاهای ناخواسته باز می داردادامه مطلب ...
شنبه 28 مرداد 1391 :: 04:39 ق.ظ


میان پرده :

شنبه :

مهندس ناظر سازه ای : اوستا اکبر مگه نگفتم فاصلة این 8 تا خاموت بالا و پایین ستون را هر 10سانت تنظیم کن باز هم که فاصله ها انداز‏‎‎‎‎ة هم است .

اوستا اکبر : مهندس سخت نگیر ، ما تا بحال هیچ جا ستون را این جوری دو خاموته نکرده بودیم که کردیم دیگه بخاطر یکی دو تا خاموت گیر نَدِه .

مهندس ناظره سازه ای : ببین اوستا اکبر اگر بخواهی مثل سقف پایین کاری کنی که روزی 3 بار بیام بالای سرت،غرغر کن اما  اگه میخواهی خیال خودت و خیال منو راحت کنی نکاتی که گفتم را تا آخر این اسکلت رعایت کن .

اوستا اکبر : مهندس من قراردادم این جوری نبود ، به آقای مالک هم گفتم و ...


یکشنبه : 

مهندس ناظر سازه ای : خوبی اوستا اکبر ، حالا خوب شد . دیدی آقافقط 10دقیقه برای هر ستون کار اضافی داشت حالا هم شما یک کار اصولی کردی و هم ما شبهای زلزله خوابهای آشفته نمی بینیم. الان هم بگو بچه ها یک چتایی بپیچن دور ستونها و بهش آب بِدن .

اوستا اکبر :  مهندس چتایی نداریم به آقای مالک  گفتم بیاره .

مهندس ناظرسازه ای : خوب حالا تا چتایی بیاره بگو ستونها را آب پاشی کنند ....

.......ادامه مطلب ...
شنبه 28 مرداد 1391 :: 04:37 ق.ظ

این مطلب نقدی است بر یادداشتی است که در تابستان 1388  تحت عنوان«حاشیه های پر رنگ تر از متن» در نشریه سازمان نظام مهندسی منتشر شده بود  که در شماره آتی آن نشریه در پاییز 1388 به چاپ رسید (خطوط پررنگ شده عینا از یادداشت مذکور جهت گویاتر بودن مطلب آورده شده است).

 

آنچه در مواجه با شماره تابستان 1388  نشریه  سازمان نظام مهندسی خط تمایزی را با دیگر شمارگان آن به اذهان متبادر می نمود در مقالاتی برجسته می گردید که صفحات آغازین نشریه را به خود اختصاص یافته میدید .  رفتار متفاوت مسئولین امر در انتشار « سنگ های امتحان» ،«پیامک های پر پیام» و بالاخص  « حاشیه های پر رنگ تر از متن» در آن شماره هرچند محافظه کارانه و با  مصلحت اندیشی ، که به امضایی همچون « تحریریه » ختم میگردید تا تبعات احتمالی با تقسیم بر جمعیت هیات تحریریه تخفیف یابد ، تحسین بر انگیز است .
ادامه مطلب ...
شنبه 28 مرداد 1391 :: 04:34 ق.ظ

 


بسیاری از مشکلات ساختمانهای مورد بهره برداری مربوط به  ضعف کنترل ها در حیطه وظایف ناظرین معماری می باشند از آنجاییکه دستورالعمل مدون و به روز شده ای جهت تفکیک وظایف نظارت معماری از سازه و نقشه برداری تاکنون مدون نشده است شاید یکی از این دلایل روشن نبودن مسئولیت های ناظرین مختلف در یک پروژه می باشد. در این قسمت پیشنهاداتی برای شرح خدمات نظارت معماری که با جستجو درمطالب مختلف گردآوری شده است ارائه می نمایم.


نظارت معماری عبارت از اقدامات لازم در جهت انطباق عملیات معماری با نقشه های طراحی و اجرائی معماری تائید شده از طرف سازمان نظام مهندسی و پروانه صادره از سوی شهرداری می باشد.

خدمات نظارت معماری: در سه مرحله زیر پیشنهاد می گردد:

مرحله اول:شروع عملیات اجرائی معماری

مرحله دوم: حین عملیات اجرائی معماری

مرحله سوم: بعد از عملیات اجرائی معماری

گزارش مراحل نظارت:کلیه مراحل نظارت معماری طی جدولی توسط مهندس معمار به مراجع ذیربط گزارش خواهد گردید.

شرح مراحل خدمات نظارت عملیات اجرائی معماری:

مرحله اول: :شروع عملیات اجرائی معماری که شامل بررسی ها و هماهنگی ها ی مقدماتی بشرح زیر خواهد بود:
ادامه مطلب ...
شنبه 28 مرداد 1391 :: 04:31 ق.ظ
<<    1       2       3      4    >>